LINKKEJÄ ALA-ASTEELLE SOPIVIIN OPPIMATERIAALEIHIN

HISTORIA:

Hyvä ja kaiken kattava sivusto Nuijasodasta: http://www.kokkola.fi/historia/nuijasota/ 

Aikamatka -historian kirjasarjan kotisivut: http://www.wsoy.fi/koulu/reaali/historia/aika/ 

Historiaan liittyviä sivuja ja tehtäviä koottuna: http://www.koulukanava.fi/historia.htm 

Historiaan liittyviä tehtäviä (Suomen esihistoria ja Kreikka) http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/hi.html 

Yhdistelytehtävä: Ruotsi-Suomen henkilöitä 1600-luvulla: http://koti.mbnet.fi/~tisa/teht/1600henk.htm 

Yhdistelytehtävä: Säädyt Ruotsi- Suomessa: http://koti.mbnet.fi/~tisa/teht/saadyt.htm  (sivuilta löytyy myös muita hyviä historian tehtäviä)

"Jäämiehestä Napoleoniin"  kaiken kattava tehtäväsarja ala-asteen historian oppisisällöistä: http://www.tkukoulu.fi/~wa/Historia/ 

ÄIDINKIELI:

Verbin persoonamuotoharjoitus: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/verbipers.htm 

Verbin persoonamuotojen harjoittelua: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/verbipers2.htm 

Vuorosanan merkitsemisharjoitus: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/vuorosana1.htm 

Tintti -visa luetun ymmärtäminen: http://www.tkukoulu.fi/~lagus/Tintti-visa1.htm 

Sanaluokkaharjoitus: Yhdistä sanat oikeaan sanaluokkaan: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/sanaluokat1a.htm 

Sanaluokka-apaja, päättele mihin sanaluokkaan sana kuuluu: http://www.koulukanava.fi/aidinkieli/kielentaito/apaja/index.htm 

Sanaluokkasyöpöt: http://www.koulukanava.fi/aidinkieli/kielentaito/syopot/index.htm 

Sanaluokkatesti: http://vaala.fi/~pasiauvi/pelso3/posti/sanakoe/sanaluokka1m.htm 

Päälauseen ja sivulauseen yhdistäminen: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/paalause3.htm

Päälauseharjoittelua: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/paalause1a.htm 

Päälauseharjoittelua: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/paalause2.htm 

Tutustu tunnetuimpiin lyhenteisiin: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/lyhenteet.htm 

Salaisen kerhon harjoitukset: http://www.wsoy.fi/koulu/aidinkieli/salainenkerho/oppilker/index.htm 

YMPÄRISTÖTIETO:

Tietoja Euroopan maista: http://www.edu.fi/oppimateriaalit/europa2.html

Tähtiakatemia: http://www.sarkanniemi.fi/oppimateriaali/tahtiakatemia/ 

Aurinkokunta: http://www.clarinet.fi/~jahven/sol_frames.html

Paljon erilaisia ja melko hyviä ympäristötiedon harjoituksia: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/ym.html  

Eläinkunnan luokittelutehtävä: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/ekunta.htm 

Ihmisen biologiaan liittyviä harjoituksia: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/ihminen.html 

Pohjoismaiden liput: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/pmliput.htm 

Pohjoismaiden pääkaupungit: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/pmpaakaup.htm 

MATEMATIIKKA: 

Matikkapelejä, jotka sopivat myös alkuopetukseen: http://www.wsoy.fi/koulu/matematiikka/mat2000/index.htm

mm. Kertotauluharjoituksia 2-9 ja arviointi/ päättelytehtäviä: http://www.tkukoulu.fi/~nummi/valikko.html 

Kertolaskuharjoituksia 2-10: http://www.tkukoulu.fi/~lagus/harjoitus1.htm 

Mikä ei kuulu kertotauluun 1-5: http://www.koulukanava.fi/matematiikka/kertolaskut/3452/index.htm 

Mikä ei kuulu kertotauluun 6-10: http://www.koulukanava.fi/matematiikka/kertolaskut/678910/index.htm 

Mittayksikköharjoitus: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/mittayks.htm 

Metrit ja kilometrit muunnoksia: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/kilometrit.htm 

Pituusyksikkömuunnoksia: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/muunnpit.htm 

Perusjakolaskuja, jotka menevät tasan: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/jako1a.htm 

Perusjakolaskuja, joista jää jakojäännös: http://www.tkukoulu.fi/perunakellari/jako2a.htm 

Jakolaskuammunta: http://www.koulukanava.fi/matematiikka/kertolaskut/Jakolaskuammunta/index.htm 

Murto- ja desimaalilukuja, pyöristyksiä, ongelmia... http://www.koulukanava.fi/murtoluvut.htm 

Roomalaiset numerot: http://www.koulukanava.fi/matematiikka/murtoluvut/roomal/index.htm

MUSIIKKI:

Neljän säveltäjän Bach, Beethoven, Mozart ja Sibelius esittely ja musiikkinäytteitä sekä itseopiskelutehtäviä. LOISTAVA SIVU! http://www.tkukoulu.fi/~wa/klassista/klassista_1.html 

Klassisen musiikin historiaa keskiajalta ja renessanssiajalta sekä musiikin teoriaa: http://www.koulukanava.fi/musiikki/klassinen/index.htm

Erilaisia musiikkitehtäviä, kuten nuottien tunnistus, musiikkisanoja yms. http://www.koulukanava.fi/musiikki/teht/index.htm

ENGLANTI:

Express -kirjan sanakokeita http://www.saunalahti.fi/~patas/seppo/sanis/

Suomi-Englanti-Suomi sanakirja http://212.213.217.194/cd/enfin4.htm